Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy
Information om tillgång till personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Bokföringsbyrån i Härslöv AB har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.
För att fullfölja vårt uppdrag enligt uppdragsbrevet har vi personuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer samt uppgifter som behövs för att sköta vårt uppdrag.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och i förekommande fall rättelse av dessa.
Bokföringsbyrån i Härslöv AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter och ser till att reglerna efterföljs.