Kontakt

Du når oss på telefon

Ingela Eriksson
Redovisningskonsult
Tel: 0418-499 075
Mob: 0730-233 369
Skicka epost till Ingela

Karin Persson
Redovisningskonsult
Tel: 0418-75080
Skicka epost till Karin

Einar Persson
Aukt. Redovisningskonsult
Tel: 0418-75080
Mob: 070-69 750 80
Skicka epost till Einar

Vår besöksadress är
Aspavägen 30 i Härslöv

Vår postadress är
Aspavägen 30, 261 65 Härslöv