Tjänster

Redovisning  – Löpande bokföring

Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med. Vi kan ta hand om din löpande redovisning och dina skattedeklarationer. Vi kan också enbart hjälpa till med avstämningar om du själv sköter bokföringen.

Bokslut

När räkenskapsåret är slut gör vi ditt bokslut, och självklart din årsredovisning.

Deklaration

Vi gör både företagets och dina privata deklarationer. Kanske har du någon i familjen som också behöver hjälp?

Skatterådgivning

Vi hjälper dig med skatteberäkningar och ger råd som kan minska din totala skatt. Vid behov har vi också kontakter med erfarna skattejurister.

Ekonomi

Vi hjälper dig och ditt företag vid behov med ekonomiska frågor så att lönsamheten blir optimal för ditt företag. Vi kan t ex hjälpa till med lönsamhetsberäkningar vid investeringar och vid förändring och utveckling av er verksamhet.